Innovating Your Practice, Unleashing Your Potential™
 

حالت درست دستها برای گرفتن ترمپت وسازهای برنجی ولو داربه قلم جف پرتل

در این مقاله دو مورد از هفت مورد اساسی جسمی  نوازندگی بادی برنجی توضیح داده  شده است . این مقاله برای همراهی با مقالـۀ چگونه تمرین کنیم نوشته شده است .مقالۀ چه چیزی را تمرین کنیم نیز توضیحی است، در چگونگی آمادگی هفت مورد اساسی در روتین ( یا تمرین روزانه و  ستفاده از کتاب های متعدد ومشهور.
 
موقعیت دست دو مورد را شامل می شود : انگشتان دست راست و گرفتن دست چپ آنطور که برای ترمپت ایجاد شدهفرنچ هورن ا کمی متفاوت است٬ بطوری که دستان  برعکس ( ترمپت ) است و دست راست درگیر کاربردهای دیگری نیز هست.
 
برای  بیشتر افراد استفاده از انگشتان نگرانی محسوب نمی شود. اما این زمانی مسأله ساز می شود که نوازنده میل شدیدی به اهداف بزرگتر در ارتباط با سرعت و چابکی داشته باشد. عاداتی که درمراحل اولیه نوازندگی به وجود می آیند می توانند به  سد هایی در برابر موفقیت تبدیل شده و باعـث ناکامی، شکست و سرنوت بد شوند. از این رو، این باید برای هر نوازنده یک نگرانی بزرگ  باشد.
 
عملکرد آشکار انگشتان دست راست در اختیار قرار دادن ولو هاست. پنجه دست راست باید سفت و محکم باشد تا کاملا وزن ساز را تحمل کند که بدین وسیله انگشتان دست راست آزاد خواهند بود تا ولوها را کنترل کنند.
 
 
درست ( پنجه کردن سفت در دست چپ )
 

درست ( شست دست راست صاف روی ولو اول٬ با گردی انگشتان ضربه بزنید و انگشتان را بالا بکشید.‌ )

انگشت شست دست راست باید راست وبدون خم شدن در بند انگشت باقی بماند. انگشت شست باید بر روی ولواول و نه بین ولواول و دوم باشد. کسی که انگشت خود را بین ولو های اول و دوم قرار می دهد  تمایل دارد بند انگشت شستش را بیشتر  خم کند و دراین نتیجه تغییر٬  دست راست را به ولوها نزدیک ترکند.  این امر باعث غیر ممکن شدن کوبیدن ولوها با قسمت توپی انگشتان می شود. بدتر اینکه انگشتان در این حالت با قسمت صاف  یا نوک ولوها را فشارخواهند داد. استفاده از نوک انگشتان باعث تنگ ومحدود شدن موقعیت دست است و استفاده از قسمت صاف آنها٬ از دست دادن کنترل ونیروی اهرمی آنها را در بر خواهد داشت. هدف این است که انگشتان دست در سریع ترین و راحت ترین موقعیت قرار گیرند٬ تا بنوازیم و هرگز احساس خستگی نکنیم. من باور دارم که بسیاری ازنوازندگانی که از سندرم تونل کارپ یا  نشانگان مجرای مچ دستی  به انگلیسی : (Carpal tunnel syndrome )  شکایت دارند٬ نتیجه مستقیم موقعیت نادرست دستها است.

نادرست ( شست راست خم شده و نوک انگشتان روی ولو ها است )

نادرست ( شست راست خم شده و انگشتان روی ولوها صاف شده اند )

انگشت کوچک دست راست نباید در قلاب انگشت قرار گیرد، به جز زمانی که نیاز صفحه عوض کردن، استفاده ازسوردین پلانگر ( Plunger ) و یاهراستفاده کوتاه دیگری از دست چپ. قراردادن انگشت کوچک در قلاب٬  مانع جنبش انگشت ولو سوم شده و سبب عادت بد استفاده از آن برای ایجاد فشار غیرضروری و بیش از فشار لازم به لب درهنگام نواختن

می شود.

کوبیدن بر روی ولوها و بالا کشیدن انگشتان از سر آنها هم موضوعی است که ارزش پوشش دادن دارد. آن ازباو حرکت بیشتر شما را کند تر می کند٬ می آید. اما در تمرین کردن این چنین نیست. همانطور که انگشتان در ضربه زدن به ولوها و بالا کشیدن به سمت بالا پرورش می یابند٬  نتیجه اش واکنش آنی و تمیزتر است٬ چه ولوها بالا٬ پایین یا هر جای دیگری باشند. اگر انگشتان دست روی ولوها بخوابند٬ هم ترازی دقیق ولوها بهم خواهد خورد. حتی اگر کمی سر آنها را پایین بدهند یا تا ته پایین نروند. نتیجه از دست دادن واکنش ارزشمند و قربانی کردن یکی از هفت مورد اصلی دیگر٬ کنترل دمیدن است که دقیقا با دو مورد دیگری که در بحث هستند مرتبط است.

مهری که کلاد گوردون در هر تمرین انگشت می زد.
 

پنجه  دست چپ  در کنترل سازنقشی بسیار مناسب و مهم دارد. آن باید به نحوی ساز را سفت نگه دارد که در هنگام کوبیدن روی ولوها به راحتی مختل نشود. مچ دست باید راحت باشد به طوری که با حرکات خاص صورت هر کس به نوبه خود سازگار شود. مچ نیز دارای یک موقعیت خاص است به صورتی که پوشش ولوها باید در حالت عمودی نگه داشته شود و نباید مانند شیوه یا مد چرخاندن در جهت عقربه های ساعت چرخانده شود.  مشکل در چرخش ولوها این است که انگشتان دست راست را بدون تراز بالا می اندازد و در نتیجه همان مشکلاتی پدید می آید که با خم کردن شست راست یا انگشت شست راست بین ولو های اول و دوم بوجود می آمدند. اینها همه نتایجش  محدودیت بیشتر برای انگشتان است.

نادرست ( ساز در جهت عقربه های ساعت  جرخیده و  نوک انگشتان روی ولو ها است.)

نوازندگانی که مورد احترامند گاهی بدون فکربه اینکه آن کار باید شکل خاصی داشته باشد  تقلیدی می کنند. می نارد فرگوسن، بدون شک به یک ترومپتیست افسانه ای است که گاهی اوقات در گرفتن دست چپ خوذا تقلید می کرد. کلاد گوردون در پاسخ کلاسیک خود به این موضوع می گوید: " وقتی شما توانستید مانند می نارد بنوارید٬  می توانید ساز را به هر حالتی می خواهید نگه دارید! اما  تا آن موقع٬ باید آنرا درست نگه دارید ! "
 

نادرست ( گرفتن ناپایدار دست چپ معروف به گرفتن می نارد فرگوسن )

درست ( انگشت کوچک دست چپ زیرکشوی ( پارچ )  ولو سوم - گزینه ای برای دستهای بزرگتر )

برخی از افراد دستهایی  بزرگتر یا کوچکتر از دیگران دارند و ممکن است به منظور قرار دادن انگشت حلقه دست چپ درحلقه انگشت ساز دچار دشواری شوند. دراین مورد برخی ممکن است انگشت کوچک خود را در زیر کشوی ولو سوم قرار دهند و برخی دیگر با دستهای بسیار کوچک می توانند انگشت کوچک خود را درکنار حلقه انگشت قرارداده و سه انگشت دیگر را دور پوشش ولو ها. نکته  اینست که به منظور پایداری بیشتر٬  پوشش ولوها در کف دست چپ قرار گیرند .


درست ( پوشش ولوها در کف دست چپ برای ایجاد یک گرفتن راحت و پایدار )


به یاد داشته باشید که هفت مورد اساسی مانند یک ماشین کامل٬ همانطور که در مقاله چگونه تمرین کنیم پوشش داده شده٬ با هم کار می کنند. آنها باید هر یک به طورخاص آموزش دیده، تا که به درستی عادت به کار کردن کنند. بدون شک افرادی وجود دارند که این را خوانده  بگویند که در روش توصیفی  خیلی سخت خواهد بود. وقتی عادات به چیزی کنیم٬ برای تصحیح آن  تلاش متمرکز می طلبد. چیزهایی که به نظر می رسد سخت ترتصحیح شوند آسان شده و به طور کامل از راه تمرینهای روتین مشخص شده در مقاله چه تمرین کنیم٬  درک و رفع می شوند.
 


 

 

Copyright © 1999-2016 by Purtle.com

Powered by Drupal